ISSN 1429-9089, e-ISSN 2449-9870

Numer 1/2020 
(Styczeń-Marzec
)

Zapraszamy do lektury nr 1/2020 kwartalnika „Wokół Płytek Ceramicznych”, w którym znajdziecie Państwo im. in. informacje o Laureatach konkursu PERŁY CERAMIKI UE 2019, artykuł o niezbędnych narzędziach podczas stosowania płyt wielkoformatowych, a także nowinki z rynku, artykuły z działu PORADY m.in. zalety płytek o grubości 6mm. Życzymy ciekawej lektury.

 

Produkcja płytek ceramicznych i zapraw murarskich w okresie styczeń- wrzesień 2019 roku

Ze wstępnych wyników badań statystycznych prowadzonych przez GUS w dużych przedsiębiorstwach przemysłowych o liczbie pracujących 50 i więcej osób wynika, że w ciągu trzech kwartałów 2019 r. wyprodukowano 1 346,2 tys. t płytek ceramicznych i płyt chodnikowych, co oznacza, że utrzymano wielkość produkcji wytworzonej na poziomie analogicznego okresu 2018 r., a w przeliczeniu na m2 produkcja tych wyrobów wyniosła 81 911 tys. m2 i była o 2,2% większa niż przed rokiem. Zaobserwowano jednak, że po dobrych wynikach produkcyjnych w I kwartale 2019 r. (w porównaniu z analogicznym kwartałem 2018 r. – wzrost o 2,2% w t i o 3,1% w m2) oraz w II kwartale 2019 r. (wzrost odpowiednio o 6,8% w t i o 9,2% w m2) nastąpiło znaczne pogorszenie wyników w III kwartale 2019 r. zarówno w porównaniu z III kwartałem 2018 r. – o 9,1% w t i o 6,0% w m2, jak i z II kwartałem 2019 r. – aż o 16,4% w t i o 16,0% w m2. To sprawiło, że dobra dynamika produkcji osiągnięta w I półroczu 2019 r (wzrost o 4,5% w t i o 6,2% w m2) uległa w okresie narastającym styczeń wrzesień 2019 r. pogorszeniu o 4,5 pkt procentowe (w tonach) i o 4,0 pkt (w m2).

zobacz więcej >>>

Wokół Płytek Ceramicznych nr 4/2019, strona 24 (spis treści >>)